CAP4US

Всяка година се надяваме да започнете по-рано, а вие всяка година започвате по-късно с приема, с кампанията по заявяване, с проверките, с плащанията. Става все по-късно и все по-трудно”.

С тези думи земеделски стопани от област Пазарджик се обърнаха към представителите на Министерството на земеделието (МЗХ) по време на информационната среща за Кампания 2024 по директните плащания.

 

За да са допустими за финансиране, фермерите е нужно да са активни земеделски стопани. За това те следва да изпълнят поне едно от изискванията: основната дейност на стопанина съгласно Кода на икономическа дейност, удостоверен от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност; доходите от селскостопанска дейност съставляват най-малко 10% от общия приход на предприятието (вместо досегашните 1/3); годишният размер на директните плащания е минимум 2% от приходите от неселскостопанска дейност (вместо досегашните 5%).

„Както виждате, това което е заложено като изменения, е да може повече оператори да бъдат допустими и да получат подкрепа. Налице са облекчаване на праговете”, подчерта Кристина Йорданова, експерт в дирекция „Директни плащания” на МЗХ.

Дотук добре, но подводни камъни за фермерите продължава да има, особено с влачещите се проверки, които отлагат сроковете им за получаване на субсидиите.

"Заради тези късни, декемврийски проверки и неизплащането на суми през декември, много хора, чиито приходи са от преработена продукция например, ще изпаднат от „активен земеделски стопанин”. Те са си направили някаква сметка, че ще имат 5% или 2% директни плащания, като си калкулират и плащанията през декември. Ако не дойдат, всички сметки „отиват на кино”, обърна внимание Веселина Ралчева, биопроизводител от областта, който преработва голяма част от продукцията си.

Не може ли в изискванията да се има предвид процент не за календарната година, а за стопанската, попита още Ралчева.

„Финансовият бюджет е година за година. Тази информация е въпрос на оценка. От статистическа гледна точка това ще е много трудно”, заяви от своя страна заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов.

Тогава плащайте по-рано. Не може да спирате на хората парите, които са част от условие да бъдат активни фермери, защото имате проверка, заради което да се окаже, че те не са активни, възразиха и други стопани, присъстващи на срещата.

Обяснението, че ДФ „Земеделие” не може да изплати суми преди проверките да приключат, защото по този начин са уязвими при одит и ако се окаже, че после фермерът търпи санкции, трябва да изтеглят парите от сметката му, което е подсъдимо, също беше контрирано от земеделци:

"А как тази година пуснахте допълнителни проверки през януари, на хора които си бяха получили средствата през декември и не се знаеше дали няма да са необходими корекции? Януари и февруари имаше проверки за условност, търсехте домати по полетата…"

Конкретен отговор липсваше.

„Това, което зависи от нас сег,а е да отпушим тези забавяния, защото иначе пак ще дойдем на същата хипотеза и през следващия период. Разбирам напълно вашите доводи”, обобщи на финал служебният зам.-министър Капитанов.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg