Очаква се Европейският парламент да гласува трите регламента за новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) на 23 ноември, а Съветът на ЕС да ги приеме на 2 декември. 

Важното - слушайте в AgriПодкаст

Преди това трябва да приключи правната и езикова преработка на текстовете, като крайният срок е 17 ноември. 

Вторичното законодателство – делегирани актове и актове за изпълнение, може да бъде прието само след като основното законодателство влезе в сила. Комисията работи по най-належащите от тях. Държавите членки ще имат яснота за съдържанието на тези актове, когато финализират своите Стратегически планове до края на декември 2021 г. 

Междувременно на 11 и 12 октомври се провежда заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург. Обсъждат се три основни въпроса: 

•    Какво е състоянието и степента на изготвяне на проекта на стратегически план във всяка държава членка;
•    До каква степен процесът на оценяване и одобрение трябва да бъде прозрачен;
•    Кои са ключовите въпроси по време на консултациите. 

Към момента почти всички държави членки са подготвили оценки на своите потребности и стратегии, които се преразглеждат и актуализират. 

Определянето на условията за допустимост по интервенциите, цели и важни етапи за съответните показатели по всяка интервенция, както и планирани резултати, е на различен етап.

В ход е също изготвянето на предварителните оценки и стратегическите оценки, свързани с околната среда.

Предстои Комисията да оцени съгласуваността и приноса на стратегическите планове към целите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразие. Продължават обществените консултации по темата.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg