Безспорно е, че в световен и дори в глобален мащаб земеделието се развива все повече в екологична насока. Дори фокусът на Европа и Общата селскостопанска политика (ОСП), наред със Зелената сделка, поставят не друго, а биологичното и регенеративно земеделие като водещи.

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Темата за въглеродното земеделие - какво предстои като подкрепа за фермерите при улавянето на въглерод в почвите и има ли вече ясни правила, дискутираме с евродепутатa Атидже Алиева-Вели, която срещнахме на форум “Фермата”, част от деловата програма на АГРА 2023 в Пловдив.

"Темата, по която говорих беше за въглеродното земеделие, като част от бъдещето на земеделието, като един нов бизнес модел, като добри практики, които могат да осигурят допълнителни доходи на земеделците. Разбира се, ако се осигури адекватно финансиране за този тип практики, ако те осигуряват устойчивост на развитието на земеделието и ако са достатъчно привлекателни за земеделците", обясни тя.

Въглеродното земеделие се занимава с пресмятане на секвестирането, което се превръща във въглероден диоксид. В България няколко фирми вече се занимават с продажбата на въглеродни сертификати, докато Европа все още не е представила ясна регулаторна рамка за това.

"Ако говорим за системата за търговия с емисии извън земеделието, тя функционира години наред. В момента в ЕП се приемат редица законодателни актове, които касаят системите за търговия с емисии, като основната цел е до 2030 г. да има пълно прекратяване с тези сертификати. Постепенно да бъдат включвани и нови сектори, за да се осигури в крайна сметка през 2050 г. тази климатична неутралност.

Земеделието също ще бъде включено по отношение на въглеродните емисии. Беше приет регламент за промените в земеползването и горското стопанство, което касае не само емисиите от въглероден диоксид, но и всички останали емисии и от амоняк, и от други газове в природата.

Беше приет регламентът за предотвратяване на изтичането на въглерод по границите, което накратко казано означава изнасяне на производства с висок въглероден отпечатък извън ЕС. Така че тази система, от гледна точка на продължителност, по отношение на останалите сектори, ще продължи да функционира до съответните години. По отношение на земеделието - тепърва ще навлиза тази система.

На този етап имаме само една обща правна рамка от ЕК, която беше предложена съвсем наскоро. Аз се надявам правилата, които ще бъдат приети да са прости, ясни, да бъдат приложими, да бъдат местно и регионално съобразени, така че да са в полза на земеделците", заключи Атидже Алиева-Вели.

Вижте повече във видеото.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg