Българският ветеринарен съюз (БВС) призовава членовете си да не подписват покани за сключване на договори и декларации за отказ от сключване на договори. В декларация на ръководството на БВС да членовете й се посочва, че „служители на БАБХ по региони упражняват психологически натиск като се опитват да принудят практикуващите ветеринарни лекари да подписват документи“.

 

„На основание на становището на юриста на БВС, настояваме да проявите твърдост и самочувствие и да отказвате да подписвате каквито и да е било подобни документи.

 

Те нямат никаква юридическа стойност и целят за пореден път да ни разединят, като ни принудят още един път (кой ли пореден) да измъкнем ветеринарната администрация от ситуацията, създадена от самата нея“. Ветеринарните лекари подчертават, че те не отказват да работят, отказват единствено предложените им Тарифа и Договори с коефициент на редукция.

 

„Отказваме да работим при условия на тотално погазване на законността в нашата дейност. За това всеки директор на ОДБХ е уведомен за общото решение на колегите по области и не е необходимо, дори е вредно поддаването на натиска“, заявяват от БВС.

 

През последните дни голяма част от областните колегии на БВС проведоха събрания, на които взеха решение за преустановяване на дейностите по имунопрофилактиката на животните.

 

БВС обжалва по съдебен ред приетата Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!