Служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават изследванията на овце и кози в област Ямбол за заразени с вируса на чумата по дребните преживни животни.
 
 
Ветеринарите започват вземането на кръвни проби за наличие на чума в областта, съобщи БНР. Заради инфекцията в община Болярово през лятото бяха умъртвени над 3300 овце и кози, а районът е поставен под карантина. Разширява се периметърът за вземането на кръвни проби, тъй като под карантина освен общините Елхово и Болярово са и другите три общини в областта.
 
„В Ямболска област ще бъдат взети от 49 населени места от всички общини по 30 кръвни проби. Пробите ще бъдат 1440, двойни проби за цяла кръв и серумна кръв. Едновременно ще бъде извършен клиничен преглед с термометриране на животните за заболяването чума по дребните преживни животни“, съобщи д-р Стоян Колев от Областната дирекция по безопасност на храните.
 
Източник: БАБХ
 
Вземането на пробите трябва да приключи до края на ноември. Миналата седмица БАБХ обяви, че ще продължи по-строгия надзор в областите Ямбол, Бургас и Хасково заради чумата. В тези райони по време на изпълнявания контрол и ликвидиране на заболяването са открити 103 животновъдни обекта със серопозитивни дребни преживни животни в 59 населени места. 
 
Пробите са взети от животните, отглеждани в 20-километровите надзорни зони около констатираните през юни и юли огнища на чума. По тази причина в началото на този месец Европейската комисия (ЕК) разшири зоната с ограничения върху движението и търговията с живи животни и продуктите от тях. След първоначалните седем погранични общини рестрикциите вече обхванаха всичките 29 общини в областите Бургас, Ямбол и Хасково.