Преди дни се проведе тематична работна група от представители на агросектора за разработване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, в която участва и Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ). Пред Фермер.БГ г-жа Ралчева обобщи акцентите от проведената работна група и притесненията на фермерите относно програмата за следващия програмен период.
 

 

Г-жо Ралчева, каква е вашата позиция по отношение на представената пред тематичната група информация на последната среща?
Беше ни представен нов вариант на стратегията за разписването на следващата Програма за развитие на селските райони и на визията за развитие на селското стопанство. По общо мнение на тематичната група предишните варианти, които бяха представени, не бяха добри. Документите, които сега видяхме, са по-добре разписани, по-подробни са и в тях са отразени много от нещата, които коментирахме на предходните работни групи.
За мен проблемът е, че всички останахме с впечатлението, че ни се представя готов продукт, върху който ние нямаме възможност да влияем. Споделих това с колегите от тематичната група – на предходни събирания имаше дадени предложения и идеи, включително и писмено, но никой не е получил отговор кое се приема и кое не.
Би трябвало да бъде изяснен начинът, механизмът, по който ще се разписва следващата Програма за развитие на селските райони, защото към момента виждаме, че МЗХ – вероятно с помощта на консултанти, пишат нещо, събират ни, ние задаваме въпроси, но в резултат просто ни убеждават в правотата на вече написаното без да получим отговори на поставените въпроси. Ако и следващите срещи ще вървят в такъв порядък, от тази тематична група няма смисъл.
Разбираме, че сме закъснели, че няма време, но това се компенсира не с афиширане на „аз поемам цялата отговорност“, защото ни чакат 7 години – добре е, че някой поема отговорността, но ако сгреши, сметката ще я плащаме всички.
 

Как да се компенсира изоставането?
Изоставането се компенсира с повече работа, с повече срещи, с повече консултации. След работната група получихме списъци на екипи, разпределени в отделните направления и приоритети на бъдещата програма. До 12 август е срокът, в който можем да направим допълнителни предложения, включително и за участници в работните подгрупи. Очаквам екипи да започнат работа в различните направления на ПРСР.
Към момента има нелоши идеи, но смятам, че всичко, което се разписва трябва да бъде обект на сериозна дискусия в максимално широк кръг от хора, какъвто е замисълът на тематичната работна група. Трябва групата да заработи реално и много по-активно, не само да слушаме презентации.
 

Кога все пак трябва да имаме готов вариант на новата програма?
Чухме, че трябва да сме готови до края на септември, но практически не виждам как е възможно до септември програмата да се разпише, да се докладва в тематичната работна група, да се направят консултации и евентуално корекции и да се стигне до краен вариант.
 

Ще има ли тематични подпрограми в новата ПРСР?
Това е другото сериозно изоставане, за което алармирам още от първата ни среща. Настоявам да се определи категорично ще имаме ли тематични подпрограми - Европейският регламент ни позволява да имаме до четири тематични подпрограми за сфери и сектори, важни за страната. Категорична съм, че това е много важен за България въпрос, защото точно с такива подпрограми могат реално да бъдат насърчени сектори и важни райони, които са по-изостанали в развитието си, или райони, ограничени откъм природни ресурси и респективно откъм възможност за многообразие на земеделието.
Разписването, обаче, на една такава тематична подпрограма също изисква време и аз подозирам, че ще се случи сценарият, който се развива и в момента. Ще се каже „да, тематичните подпрограми се много добри, но нямаме време“.
Ние, от Българска асоциация „Биопродукти“, предложихме една от тези тематични подпрограми да бъде биологичното земеделие и бяхме готови с всички сили и средства да съдействаме за нейното разписване. Досега можехме да имаме първоначален вариант на такава подпрограма. За съжаление, вече трета тематична група се провежда и няма решение по въпроса. Говори се за една единствена тематична подпрограма за малките стопанства – разбира се, че те трябва да бъдат подкрепени, но имахме възможност да направим до четири такива подпрограми. Което означава, че чрез концентриране на средства в определени сектори и с по-висок интензитет на помощта и гарантирани бюджети да бъде подпомогнато сериозно развитието на секторите, за които МЗХ твърди, че ще бъдат приоритетни за следващия програмен период.
 

Закъсненията, за които говорите, не означават ли, че наистина 2014 година ще е преходна, тоест нулева?
Наистина съм доста песимистично настроена – уверяват ни, че няма да е така, но не е ясно как ще се избегне вариантът на преходна година. Предстои разписване на програмата, съгласуване с ЕК, след това корекции и последващо разписване на всички нормативни документи на насоките за кандидатстване. Това са страшно много направления и мерки и не виждам кога и как ще се случи във времето.
 

Насрочено ли е следващо събиране на тематичната работна група?
Не, едва ли ще стане преди началото на септември.


Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!