В средата на ноември тази година във Великобритания стартира учебен ресурс, разработен от ентусиасти с подкрепата на Департамента по околната среда, храните и селското стопанство (Defra), за популяризиране на земеделските професии сред учениците, съобщава farminguk.com.

Безплатни онлайн курсове за агроспециалисти II част

Обучителните материали са оформени в прост, интересен и познавателен вид, за да могат децата да изградят правилна представа за това, колко многообразно е селското стопанство. Обучителният курс ще бъде достъпен в интернет за всички участници в проекта.

Проблемът е в това, че у много съвременни тийнейджъри се е формирало погрешно възприятие за агросектора като изостанал и скучен отрасъл, където надали ги очаква добра кариера.

Резултатите от анкета с участието на 1000 деца на възраст 12-18 години от цяла Великобритания сочи, че почти 1/3 от респондентите е готова, когато порасне, да се занимава със селско стопанство, ако има повече познания за него.

87% от участниците в анкетата са се съгласили  с твърдението, че младите хора трябва да са по-заинтересовани от начина, по който се произвежда храната.

Както казват създателите на курса, проектът им поддържа тийнейджърите с цел лична, социална и икономическа идентификация, развива критичното им мислене, поощрявайки учещите се към обсъждане и изучаване на живота в мащаб, обхващайки аспекти от екологичното благополучие и образование в областта на селското стопанство и храните. По този начин се стимулира и граденето на кариера в агросектора.

Голямо внимание се отделя на иновационните технологии и маркетинга за реализацията на селскостопанската продукция.
 
Агросекторът е вълнуваща индустрия, в която работят квалифицирани и технически образовани хора, които се стремят да бъдат в крак с иновациите и променящите се глобални потребности в сферата на храната, казва Линси Мартин, председател на Съвета на Националната федерация на Клубовете на младите фермери. 

Радваме се, че можем да положим усилия за развитието на бъдещето, допълва тя.

Надяваме се, че този проект ще започне да оказва положително въздействие върху младите хора, на които им предстои да вземат важни решения за своя по-нататъшен живот и кариера, казва още Мартин.