В момента във Великобритания действа национална програма за опазване на дивите насекоми-опрашители, такива като дивите и земните пчели, с цел увеличаването на местообитанията им в земеделските райони. Към програмата активно са се присъединили птицевъди, благодарение на което територията на разпространение на дивите насекоми-опрашители се е увеличила с 55% само за година, пише farminguk.com.

Илия Цонев: Трябва да има поне субсидии за пчелите

Програмата стартира по инициатива на една от най-големите търговски вериги в страната. Тя бе породена от нарастващата тревога сред обществото, че числеността на дивите и земните пчели постоянно намалява.

Заявленията на ООН за масовото измиране на опрашителите на основни култури допълнително допринесоха за стартирането на проекта.

Фермерите, практикуващи свободно отглеждане на кокошки, които са част от програмата, на този етап са предоставили близо 57 акра цъфтящи полета из цяла Великобритания. Те са засети с медоносни растения, като комбинацията им е специално разработена от учени, за да стимулира увеличаването на числеността на пчелите.

За да стане част от програмата, всеки фермер трябва да предостави площи с медоносни растения, съответстваща на 5% от територията на стопанството му.