Решен е казусът с биопроизводителите, които бяха изложени на риск да изгубят статута си БИО заради изтекла акредитация на две от сертифициращите фирми. 
 
[news]
„Направихме всичко възможно на въпросните биопроизводители – клиенти на Био Еллас и А Серт да не им бъде прекратен агроекологичният ангажимент и да не връщат средства. Всеки, който е сключил договор с контролиращо лице и е подал проба за анализ, ще си получи средствата“, каза в отговор на Фермер.БГ Лидия Чакръкчиева, главен експерт в Дирекция Развитие на селските райони.  
 
Експертът допълни още: „На тези наши бенефициенти и техни оператори, които бяха поели ангажименти по мярка 214 Агероекологични плащания, им беше позволено да сключат договори с ново контролиращо лице, което да вземе проба, с която да докаже, че продукцията продължава да е със статут на биологична. Тъй като на този етап в България има само една лицензирана лаборатория, която може да прави анализи, резултатът от пробите може да бъде предоставен на ДФЗ до 1 август 2015 г.“
 
Както Фермер.БГ писа, над 400 биопроизводители можеха да загубят сертификатите си за биологично производство и статута си на биологични производители, както и да връщат получени субсидии за години назад заради изтекла акредитация на две от 13-те сертифициращи организации – Био Еллас и А Серт. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!