Община Тервел става притегателно място за животновъди. Нараства броят на фермите с овце и крави, в които се отглеждат от 100 до 200 глави добитък, подчерта за Агри.бг Дияна Илиева, зам.-кмет на добруджанската община. 

Овцеферма с Лакон обмисля още животни и втора мандра

Поредното инвестиционно намерение е за изграждане на стопански обект за 50 овце и техните приплоди в село Кочмар. Там освен изграждането на ферма с нужните боксове, навеси и торище, е планирано и построяването на млекосъбирателен пункт. 

Новият обект ще разполага с помещение и площадка за дезинфекция на хора и превозни средства. Животните ще се отглеждат в групови боксове, а храната ще се разнася с фуражораздаваща количка, се казва още в инвестиционното намерение. 

В проекта са предвидени линии за производство на комбинирани и медикаментозни фуражи. Чрез тях трябва да се постигне оптимална ефективност в овчарника и бърз прираст на младите животни. При отглеждането на овцете-майки са разработени различни стратегии за хранене, които целят да гарантират баланс между енергия, аминокиселини, минерали, микроелементи и витамини. 

Технологията на отглеждане предвижда оборно-пасищен принцип. Животните в овцефермата през зимния период ще се изхранват с концентрирани, груби и сочни фуражи. Ще бъде осигурен непрекъснат достъп до чиста и прясна вода. През летните и топли месеци овцете ще се отглеждат на паша върху арендувани или собствени пасища. 

Отделената тор от животните ще се складира в торището, което е планирано да се изгради от стоманобетон, възпрепятстващ проскмукване на торова течност. След необходимия период на угниване ще се използва за наторяване на обработваемите площи.