Възможно ли е използването на възобновяеми енергийни източници при производството на мляко? На този въпрос ще отговори Георги Матански – дългогодишен земеделски производител от Пловдивско.
 
 
На 27 септември в 10:30 часа в село Момино, община Раковски ще се проведе демонстрация, чиято цел е да представи възможностите при използването на ВЕИ за производство на топла вода за миене и почистване.
 
Георги Матански ще представи комбинирана инсталация за производство на топла вода от слънчеви панели и вторично използване на топлината, отделяна при охлаждането на млякото.
 
Организатор на събитието е Тракийския университет, Фондация "Биоселена", Национална служба за съвети в земеделието и семейната ферма на Георги Матански.
 
Демонстрационното събитие е един от двата избрани казуса (конкретни практически случая) за демонстрационни дейности на пазарни стопанства в България по Проект „Взаимно обучение: достъп до иновации, чрез демонстрации (Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration)” (проект PLAID) финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020".
 
След приключване на демонстрацията от 12 часа по  проект PLAID ще се проведе фокус група за обсъждане на резултатите от проведената демонстрация и на идеи за подобряване на ефективността на провежданите демонстрации.