С Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко", приемът на заявления за одобрение на заявители по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за идващата учебна 2018/2019 г. е удължен до 6 август (06.08.2018 г.), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. 
 
 
В тази връзка, на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите, вече са публикувани указания за прилагане на правилата на Постановление № 101/2018.
 
ДФЗ обръща внимание на всички заявители, подали до момента заявления за одобрение по реда на старата наредба, че следва да подпишат нови актуални декларации за заявители по чл. 13, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и за заявители по чл. 13 ал. 1, т. 1. Образците на новите декларации могат да се разпечатат от този линк. Новоподписаните декларации следва да се подадат в Областните дирекции на фонд „Земеделие“, в отдел „ПСМП“ и да се приложат към вече подадените заявления за одобрение, допълват от фонда.