От днес – 19 юли, до 31 август се подават заявления от стопаните, пострадали от възникналите огнища от чума по дребните преживни животни. Става въпрос за две общини в Ямболско – Болярово и Елхово и пет в Бургаско - Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево. 
 
Къде се подават заявленията? 
 
За да бъдат улеснени животновъдите, заявленията могат да се подават в съответната Областна дирекция (ОД) на Държавен фонд  „Земеделие” -  в градовете Бургас и Ямбол. Стопаните трябва да посетят отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП). 
 
Друг вариант е заявлението да бъде подадено в Общинските служби „Земеделие“ към аграрното министерство, като това може да става в общините Болярово, Елхово, Стралджа, Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево. 
 
 
За пострадалите стопани се отпуска подпомагане по схемата de minimis и тези средства са за покриване на загубите от нереализираното мляко, ценови разлики на изкупната продукция и затруднения при изхранването на животните, посочват от министерството. 
 
Единичната ставка за една овца-майка и/или коза-майка е в размер на 47 лв. Освен това за трите общини в област Ямбол  - Ямбол, Стралджа и Тунджа, в които бе наложена едноседмична възбрана за продажба на сурово мляко, се предоставя подпомагане за пропуснати ползи от реализация на първична земеделска продукция (овче и козе мляко), като единичната ставка е в размер на 14 лв. за една овца-майка и/или коза-майка. 
 
От министерството обещават, че помощта ще бъде изплатена в рамките на 5 работни дни от подаването на заявлението от страна на земеделския стопанин. 
 
Предоставяне на помощ de minimis за всички животновъди, които отглеждат дребни преживни животни и не попадат в засегнатите от заболяването области - единичната ставка е в размер на 7 лв. 
 
За тази помощ срокът за подаване на заявления е от днес – 19 юли, до края на месеца – 31 юли.  За изплащането от министерството обещават да стане до 10 август 2018 г. 
 
Освен това от ведомството посочват, че предстои заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, на който ще се разгледа предложението за увеличаване с още 8 лв., което ще доведе и до повишение на всички ставки по-горе.
 
Обвързана подкрепа за Кампания 2018 
Успоредно с това стопаните трябва да знаят, че всички пострадали животновъди, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2018 г.  - схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) и схема за обвързано подпомагане за овце майки и кози майки под селекционен контрол, ще получат подпомагане, включително и за евтаназираните заради чумата животни, като за тях няма да се изисква доказване на реализирани количества мляко и/или млечни продукти.
 
Аналогично, кандидатите по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, ще бъдат допустими за подпомагане по схемата. За целта кандидатът и/или упълномощено от него лице трябва да попълни и подаде в съответната областна дирекция на ДФЗ и общинските служби по земеделие на територията на засегнатите общини Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец, Царево, Болярово, Елхово формуляр по образец за форсмажорното обстоятелство, с представени доказателствени документи за събитието.
 
Евтаназираните животни 
Животновъдите с евтаназирани животни получават обезщетения, които са изчислени по видове и категории животни, като е отчетена пазарната цена, теглото на животното и неговата развъдна стойност, посочват от министерството. Така се формират два вида обезщетения за стокови животни и такива под селекционен контрол.
 
Стокови животни
 
 
От пресцентъра посочват, че при определяне на индивидуалната цена на всяко животно под селекционен контрол са отчетени и племенната стойност на животното на база неговата млечност, поредността на лактацията, като за  мъжките разплодни животни получената крайна стойност се удвоява.
 
 
416 413, 52 лв. са изплатените обезщетения до момента на собствениците на убитите заради чумата 1 530 животни
Към стопаните от Ямболско са насочени 119 192, 62 лв. за общо 1 356  животни. Сумата за бургаските животновъди, изплатена до 18 юли, е 297 220, 90  лв. и е обезщетение за избити 474 броя, отчитат се от министерството.