Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 е направил корекция на таблицата за изчисление на Стандартен производствен обем (СПО). 
 
От Фонд Земеделие съобщават, че кандидатите по настоящия прием по подмярка 6.1 от ПРСР "Стартова помощ за млади земеделски стопани" могат да открият коректния вариант на интернет страницата на Фонда и да сверят своите заявления.
 
Коректния вариант на таблицата за СПО можете да изтеглите и от тук:
 
 

СПО - актуална таблица и ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ По подмярка 6.1 Млад фермер

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!