След отпускарския месец август, който за повечето земеделски производители е все така работен, дойдоха септемврийските надежди за извънредните държавни помощи. Стискаме палци ДФЗ да може да обработи толкова много заявления за толкова кратко време, ВетИС да заработи по мед и масло и да няма нови сривове в системата.

Мнение: Извънредната помощ на база на заявления за 2022 г. е предпоставка за корупция

Първата антикризисна мярка в размер на 62,2 млн. лв. би трябвало да бъде изплатена до края на месеца. В момента тече прием по втората, и то най-голямата досега от 426 млн. лв., а разпределението на третата – онези 5% от ПРСР, тоест 65 млн. лв., ще дойде на по-късен етап.

По това време минали години вече бе актуализиран индикативният график за първите директни плащания до края на годината. За момента от него няма ни вест, ни кост. Поне може да разгледате актуализираната годишна работна програма на мерките по ПРСР до края на 2022 г., но едва ли се чудите къде да насочите пари и усилия точно в момента.

Временна рамка за държавни помощи при кризи (426 млн. лв.)

 

От 1 до 16 септември е приемът на заявления по Временната рамка, реши окончателно Министерството на земеделието. Службите по земеделие ще работят и в почивните дни, за да може финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 28 септември. Вижте всички ставки ТУК.

Преодоляване на последиците от войната в Украйна (62,2 млн. лв.)

 

До 30 септември ДФЗ трябва да изплати общо 62,2 млн. лв. на стопаните от 4 сектора – свиневъдство, птицевъдство, лозарство и оранжерийно производство на зеленчуци, кандидатствали за извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. Канидатстването беше до 17 август. 

Отстъпка от акциза върху газьола

 

От 29 август до 21 септември тече приемът по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Общият бюджет е 100 млн. лв., като се прилагат и копия от фактурите за купено гориво.

Доилна техника

 

До 16 септември животновъди кандидатстват по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2022 г.  Определеният бюджет е 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Хуманно отношение към свине

 

 От 2 до 16 септември ДФЗ приема документи по втори транш от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“. Общият бюджет бе увеличен на 59 000 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

Проверки на терен 

 

До 16 септември продължават специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели за Кампания 2022. Те започнаха на 18 юли и по закон могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани.

Срокове за ползване на земеделски земи

 

На 30 август изтече срокът за подаването на споразумения за уедрено ползване на земеделските земи. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2022-2023 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Застрахователни полици

 

До 30 септември стопаните, кандидатствали за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, следва да предостят застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ. Финансовият ресурс е 3,5 млн. лв.

Информиране в лозаро-винарския сектор

 

От 26 до 28 септември тече прием по мярка „Информиране в държавите членки“ в лозаро-винарския сектор. Предвиденият бюджет за 2023 г. е над 1 млн. лв. Максимално допустимата стойност на един проект е 200 000 лв.

Инвестиции в предприятия за лозаро-винарите

 

От 12 до 20 септември се отворя втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. ДФЗ обещава да приключи обработката на проектите до 31 декември 2022 г.

Помощ срещу доматения миниращ молец

 

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.

Сертифициране по стандарта GLOBAL G.A.P. 

 

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2022 г. Кандидатите предоставят отчетните документи до 30 ноември, а срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни след това.