Месец юни дава край на директните плащания – както на подаването на заявления за Кампания 2021, така и на изплащането на схемите и мерките за Кампания 2020. Стопаните очакват така важното доплащане по СЕПП и по обвързано подпомагане. 

ДФЗ преведе субсидиите за необлагодетелстваните райони

На подкрепа разчитат също дребните и младите стопани. Заради проверки от страна на ДФЗ още фермери би трябвало да получат пари за хуманно отношение и биологично производство. Отделно приемите по подмерки 4.1 и 4.2 ще бъдат удължени, обеща служебният министър.

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Между 1 и 10 юни се очаква окончателното плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). На 16 декември 2020 г. Разплащателната агенция направи първия транш от 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани. Изчисленията бяха извършени по индикативна ставка от 210,17 лв./ха. Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2020 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, след като бъде актуализиран слоят „Площи, допустими за подпомагане“.

Схема за млади земеделски стопани

От 1 до 10 юни е индикативният период за плащане по Схемата за млади земеделски стопани. За сравнение миналата година то бе направено на 8 юни, когато ДФЗ преведе над 3,7 млн. лв. на 3 858 стопани, които са декларирали площи по СЕПП. 

Схема за дребни земеделски стопани

Кампания 2020 за директни плащания завършва с парите по Схемата за дребни земеделски стопани, които кандидатите би трябвало да получат между 10 и 20 юни. За миналогодишната кампания 3084 дребни земеделски стопани бяха подпомогнати с над 3 млн. лв. на 12 юни.

Доплащане за обвързано подпомагане

Заради проверки ДФЗ до последно изчиства плащанията на фермерите, кандидатствали за обвързано подпомагане. Например миналата година, точно на 30 юни, бяха изплатени още близо 4,3 млн. лв. по схемите за плодове и зеленчуци. Очаква се така да се случи и за Кампания 2020. На 1 март тази година 12 559 производители на плодове и зеленчуци вече получиха над 83 млн. лв. Отделно животновъди, които регистрираха обектите си по чл. 137 със закъснение, също чакат своята подкрепа.

Кампания 2021

 До 11 юни стопаните все още имат шанс да подадат заявленията си за подпомагане, но търпят санкция в размер на 1% за всеки работен ден за цялата заявена площ. Пак до тогава те могат да променят заявленията си със санкции в размер на 1% за всеки работен ден в този период за размера на промяната.

Данъчна кампания

До 30 юни земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите. Същият е срокът и за плащане на корпоративния данък.

Подмярка COVID 1

До 4 юни тече вторият прием на заявления по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“. Тя е с бюджет от 14,7 млн. лв., а важно условие е стопаните да са кандидатствали по схемите за директни плащания през Кампания 2020. Те трябва да отговарят и на поне едно от следните условия: да нямат подадено заявление в рамките на предходния прием през 2020 г.; или да имат подадено заявление, но да не са получили подпомагане тогава.

Подмярка 4.2 за преработка

От средата на юни до края на ноември се очаква да бъде отворен приемът по подмярка 4.2, обяви служебният министър на земеделието. Общият бюджет е в размер на над 387 млн. лв. Проектът на насоките за кандидатстване бяха на обществено обсъждане до 29 април, но се очаква те да бъдат прецезирани с участието на бранша.

Подмярка 4.1 за инвестиции

Индикативната дата за подаване на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 23 юли. След недоволство от страна на браншови представители обаче проф. Бозуков съобщи, че приемът ще бъде удължен до края на септември. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 422 млн. лв. Проекти могат да подават земеделски производители, регистрирани като такива най-рано преди 3 години, и да имат стандартен производствен обем от 8000 евро.

Заявления за плащане по Пчеларската програма

От 1 юни пчеларите, сключили договор с ДФЗ по мерките от Националната програма по пчеларство от прием 2021 г., могат да подават заявления за плащане. Кандидатите могат да изтеглят образец на заявлението тук.

Кредити за плодове и зеленчуци

До 30 юни производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити от ДФЗ. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1,5 % и трябва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г. Утвърденият ресурс е 12 млн. лв.

Кредити за пчелари

До 30 юни пчеларите с договори по Националната програма по пчеларство кандидатстват за кредити от ДФЗ. Тази година те ще се предоставят с по-нисък годишен лихвен процент от 2,5%.

Съфинансиране на застраховки 

До 30 юли земеделските стопани кандидатстват по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За овошки, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Зърнени и маслодайни култури се подпомагат с до 21 лв./ха при застрахователна премия от 60 лв./ха.

Контрол на доматен миниращ молец

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Застраховане на реколтата от винено грозде

От 17 май до 15 юни е приемът на заявления за финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации, които трябва вече да са застраховали реколтата си преди подаване на документите.

Сертифициране по GLOBAL G.A.P.

До 30 септември се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Успешно приключилата сертификация се доказва до 30 ноември. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.