Представяме ви видео-изказване на министър Десислава Танева по въпроса за отдаването на общински пасища на животновъдите, както и коментари по въпроса за изплащането на субсидии на хора, които не отглеждат животни, а ползват и са заявили пасища.

 

 

Министър Десислава Танева: "Общините са длъжни да тръгнат към отдаване по разпределение на този фонд на животновъдите. Вие, който сте там регистриран трябва да се ползвате с първо право и предимство при разпределението на глава животно. Ние събираме и ще вземем точни данни от Областна дирекция Земеделие, кои общини са стартирали процедури за това и кои не, защото в началото на кампанията една част от общините изобщо не бяха тръгнали да прилагат тази процедура а именно да отдават пасищата и мерите на животновъдите. Дори до 1-ви март общините да не са обявили свободния постоянно затревен фонд техен, няма никаква пречка да си подадете заявление и да ви се разпредели на глава животно. Ако някоя част не работи ще търсим допълнителни текстове с които да процедираме процедурата за догодина тя да е по-работеща, но категорично посоката е тази, разпределение между вас на глава животно, като с предимство се ползват тези, които са в съответните общини."

 

Зам.министър Васил Грудев: "Вие знаете, че тази практика за отдаването на общинските мери и пасища на хора, които не се занимават с животновъдство е едно от изкривяванията на първия 7 годишен период най-вече по директните плащания на площи. Получи се така, защото имаше възможност за получаване на субсидии за тези площи. Първата стъпка която ние направихме е изменение на базата, изменение на закона, за да може площите да се отдават на животновъди. Второто изменение е свързано с икономически лост за получаване на субсидии ако тези площи са заявени от животновъди единствено и само. В критериите за допустимост дори за настоящата кампания въведохме изискване за минимална гъстота на животински единици на база заявено пасище. Няма да има възможност тази година за получаване на субсидия ако пасище е заявено без пасищни животни със съответния клафициент. Това е първия икономически лост, първия инструмент за да спре интереса за получаване на такъв тип площи от общините без хората да са животновъди. ", заяви зам.министър Грудев по време на срещата с фермери в Сливен, която е част от националната кампания по Директни плащания 2015.

 

Зам.министър Васил Грудев: "В момента модерно е на тези пасища да им се сменя начина на трайно ползване и да се пишат като ливади въпреки, че те са пасища от общинския поземлен фонд. Направихме една бърза комуникация с комисията и за съжаление ливадата сама по себе си е допустим елемент. За да избегнем тази злоупотреба в момента с писането на пасищата като ливади и заявяването им без пасищни жиовтни, ние въведохме допълнителен критерии за допустимост на тези ливади. Ако те могат да бъдат поддържани с максимална височина на тревостоя, по всяко време на годината от момента на заявяване до момента на получаване на субсидията. Това означава, че във всеки един момент тази площ трябва да бъде поддържана с тази максимална височина на тревостоя. Тук мога да ви оверя, че всички тези площи, които сменят предназначението си от пасища и бъдат заявявани като ливади в голям размер ще бъдат обект на задължителна проверка от Разплащателна агенция. Когато се проверят от разплащателната агенция с обективния критерии на височина, когато следващата година тези площи не получат субсидия аз ви гарантирам, че тогава тези площи ще бъдат върнати в общински фонд и ще могат да бъдат отново преразпределени на база на действащото законодателство към момента, тоест да отидат с предимство към животновъдите. Това са двата елемента, промяна на базата в законодателството и спиране на икономическата възможност за получаване на субсидии от тези субекти, които ползват пасища без да имат пасищни животни. За да се затоври този цикъл, трябва да мине една година за да се види, че няма да се получават субсидии за тези площи и от следващата година ние мислим, че те ще бъдат върнати обратно в общински поземлен фонд и от там дори и тези които в момента имат."
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!