В последните дни възникна напрежение у голям брой земеделски производители и някои асоциации, породено от съмнения, че по прилагане на подмярка „Поддържане на местообитания на зимуващите видове гъски и ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ има възможност средствата за цялата мярка 10 „Агроекология и климат“ да бъдат източени чрез тази подмярка.
[news]
По този повод Българска асоциация Биопродукти (БАБ) поискаха работна среща с МЗХ и сдруженията на всички заинтересовани, на която да се обсъди фактическото състояние и ако е необходимо , да се сформира работна група за изменение на текстовете по мярката, които да влязат в предстоящата нотификация на ПРСР, съобщиха от Асоциацията.
 
Притесненията са, че е възможно да се повтори случая от миналия програмен период, когато средствата на биопроизводителите от мярка „Агроекология” се преляха към т. нар. „сеитбообороти”. По този начин мярка 214 беше реално  източена.  В резултат на това 1000 души биопроизводители отчетоха нулева година, заради това, че тези пари бяха преляти от една подмярка в друга. И същите не получиха компенсаторни средства по програмата за този период.
 
Преди дни МЗХ организира такава среща с представители на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители, Българска асоциация Биопродукти и Асоциацията на биопчеларите.
 
От БАБ съобщават, че зам.-министър Грудев е уверил участващите в срещата, че няма основание за притеснение относно източване на парите за мярка 10. За подмярка „Поддържане на местообитания на зимуващите видове гъски и ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ са предвидени 20 милиона евро за целия програмен период 2014 – 2020 година. От 167 евро/ха за предния програмен период, в този програмен период плащанията са редуцирани и са намалени на 81 евро/ ха, което прави около 16 лева на дка.
 
Заместник министърът е подчертал, че няма да бъде възможно да се преливат средства от дейност в дейност и че бенефициенти по тази подмярка ще бъдат единствено фермери, които са засели зърнено-житни култури и то зимни. Плащането ще бъде в размер, равен на площта на съответната култура.
 
Беше дадена справка, от която е видно, че площите, които са заявени до момента са: за Зимуваща гъска – милион и половина дка, За Червеногуша гъска – 199 хил. дка и за Ливаден блатар – около 190 хиляди декара, което прави около 2 милиона дка, посочиха от БАБ.
 
МЗХ пое ангажимент да направи пълна справка за площите, подадени от Българското дружество за защита на птиците. В момента тези площи се проверяват в МОСВ за допустимост, съобщават от Асоциацията на биопроизводителите.
 
От БАБ изразиха съжаление, че когато е разписвана мярката не са допуснати в работната група техни представители и така се получава фермери да не участват в разписване на мерките, от които  ще се възползват. Участват само природозащитни организации. Затова се стига и до такива напрежения.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!