От 1170 бенефициенти по мярка агроекология на ПРСР 2007-2013, 950 са се отказали от ангажимента си за прилагане на сеитбооборот след като Земеделското министерство обяви възможността за доброволен отказ. Това обхваща малко под 80% от заявените площи, обяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на Националния агросеминар на НАЗ, предаде Фермер.БГ. 
 
„По първоначални изчисления, така ние ще се вмъкнем в ресурса от 40 млн. евро, които имаме за покриване на ангажименти от старата програма, пренесени в новата ПРСР“, посочи Грудев. 
[news]

В настоящия момент средствата по мярка 214 са изчерпани – те не съществуват. На всички ни се иска да имаме поне още 250 млн. евро в ПРСР 2014-2020, за да можем да продължим изплащането на ангажиментите, но тези средства ги няма. По думите на Грудев администрацията „знаеше още през 2020 г., че тези средства ги няма в Програмата“.
 
Зам.-министърът обясни, че предложението на ЕК е било стопаните да продължат изпълнението на агроекологичните си анагжименти, но без да получават финансова компенсация за това. От своя страна, МЗХ е предложило възможност за доброволен отказ от мярката, без санкция за това, както и промяна в Наредбата за прилагането ѝ. 
 
С 15-то изменение на ПРСР се направи изменение на мярката с увеличаване на 100% на площите, които трябва да бъдат покрити със зелена подкривка през зимата, за да се влияе по-ефективно върху почвената ерозия; изменения във вземането на почвени проби; беше намалена и ставката. 
 
Ако ние хипотетично решим да използваме целия ресурс на новата мярка Агроекология и климнат, за да покриваме поети ангажименти, средствата няма как да стигнат, предвид, че целият бюджет по мярка Агроекология и климат за 2014 – 2020 г. е 227  000 000 евро. В новата ПРСР няма алртеративна мярка на мярката за сеитбооборот, посочи Грудев.

София БЕЛЧЕВА
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!