Броени часове остават за изпращане на мнения по публикувания от аграрното министерство проект на Анализ на селското стопанство и хранително-вкусова промишленост. Документът от 407 страници е изготвен от Института по аграрна икономика към Селскостопанската акадамия.

Новите субсидии в ОСП: Браншовете да кажат какво е състоянието им

Срокът за предоставяне на коментари по публикувания проект изтича на 23 август. Анализът обхваща шест от деветте специфични цели за новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Част от документа представлява и т. нар. SWOT анализ за оценка на състоянието на аграрния сектор по четири параметъра: „плюсове“, „минуси“, „възможности“, „опасности“. 

Въз основа на резултатите от него ще бъде изработен националния Стратегически план на България за финансовото подпомагане на земеделските производители през следващия програмен период 2021-2027 г.

„Проектът на анализ не е приет от МЗХГ и е обект на вътрешно съгласуване в рамките на работните групи към координационната група за ОСП“, припомниха от земеделското министерство.

Оттам уточниха, че при изпращане на бележки по анализа трябва да бъдат посочени разделът и страницата от документа, за които се отнася коментарът. Изискват се и данни за подателя, както и телефон или имейл за връзка с него.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

осп