Схемата за обвързана подкрепа на соята е поставена под въпрос, стана ясно след Бизнес форум на Дунавски регион, който се проведе във Виена. Участие в него взе председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова.
 
“Ние като Институт се интересуваме от темата за соята защото в страната ни има сериозни традиции в отглеждането й, като в миналото сме достигали до 1 млн. декара. От друга страна във връзка с новата Обща селскостопанска политика соята се явява и като възможност за земеделските производители да я ползват за азотфиксираща култура и така да отговорят на зеленото изискване за 5% екологично насочена площ. Във връзка с подпомагането на соята като протеинова култура обаче съществуват все още няколко въпроса, отговорът на които ще ни даде представа дали и как ще се подпомага соята в рамките на обвързаната подкрепа за протеинови култури”, каза Светлана Боянова.
[news]
По време на Дунавския форум тя зададе въпросите, които интересуват България. Оказа се, че за западните държави не представлява интерес да има обвързана подкрепа за соята, защото те са доволни от пазара й, цената й и печалбата от производството й. 
 
По време на дискусията стана ясно, че на ниво ЕС  има ограничение за субсидиране на маслодайните култури (включително и соята) в рамките на 5.482 милиона хектара за целия ЕС, което датира от 1992 г., когато е подписано споразумението „Блеър“ между ЕС и САЩ. От тук възникват и два въпроса, които поставят схемата за обвързана подкрепа на соята под въпрос. Първият: дали това ограничение остава, т.е. дали соята ще продължи да се класифицира като маслодайна култура и оттам да има ограничението за нейното субсидиране на ниво ЕС и вторият: ако все пак соята бъде класифицирана като протеинова култура за целите на обвързаната подкрепа и стратегията на ЕС за подкрепа на соята като основен източник на протеин за животновъдния сектор и за ограничаване на зависимостта на ЕС от значителния внос на соев шрот, то  тогава как ще се разпределят площите между отделните страни членки и ще успее ли България да „отхапе“ по-голям процент от площите със соя, които да бъдат субсидирани, имайки предвид силно намаления им размер в България през последните години – понастоящем 300 ха (3 хил. дка) и относително по-слабия интерес на старите страни-членки към обвързаното подпомагане на тази култура. 
 
Така че върху възможностите и развитието на соята в Европа и България ще имат влияние евентуални нови дискусии между ЕС и САЩ и между страните членки на ЕС, производителки на соя, коментираха от Института за агростратегии и иновации.  
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!