В социалния експеримент "Мисия Млад фермер", експерт от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) отговаря на основни въпроси и дава съвети пред начинаещ млад фермер с минимум декари земя. 

 

В този епизод, младия фермер посещава регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделието в Ловеч за да разбере дали може да кандидатства с проект по мярка 6.1 - Млад фермер от Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР 2014-2020 ) в настоящия или във втория прием по мярката. Проучва се и възможността за кандидатстване по мярката за полупазарни стопанства - 6.3.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО:

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!