В Испания и в целия Европейски съюз над 90% от фермерите са на възраст, близка до пенсионната. Това означава, че смяната на поколенията е под заплаха. Решението е в т. нар. вълшебен триъгълник: достъп до земя, рентабилност и любов към селската местност, пише AgroNotizie. 

Изплатиха 10 млн. лева на 405 млади фермери

За да бъде земеделието привлекателно за младите, казват експертите от Efe Agro, трябва да се обединят различни фактори, в това число наследяване на семейния бизнес, облекчаване на създаването на земеделски бизнес, гарантиране на справедливи цени и държавна подкрепа (включително субсидии от ОСП), а също така любов към първичния сектор. 

През 2015 г., съгласно окончателните резултати от анкета, проведена от Европейската комисия (с над 2000 респонденти на възраст под 40 години), сериозен проблем представлява достъпът до земя. 

Ситуацията е „доста сложна“ за тези, които не наследяват ферма или не разполагат с нужното, за да стартират своята агродейност, казва Агустин Ереро, генерален директор на Cooperativas agro-alimentarias de España. Ниската рентабилност на пазара сега допълнително я утежнява, допълва той. 

Рентабилност – фактор от съществено значение 

Хуан Ериблицано е на 35 години. След като завършва висшето си образование в сферата на науките за околната среда, той се връща в родния си град Вилянуева де Кордоба, за да поеме семейната ферма. 

Да се започне такъв бизнес от нулата е много сложно. Ако не разполагаш с основи, е почти невъзможно, казва младият мъж.  

Рентабилността е необходима, за да се движи бизнесът напред. Земеделският сектор не е изключение от правилата на универсалната икономика. 

Фермерът Агустин Ереро смята, че първото предварително условие и най-трудното за гарантиране на поколенческото обновление в земеделския сектор е удовлетворяването на базовите условия, позволяващи на фермерите да живеят извън селската местност. 

Никой не търси живот на място с ниска производителност, тъй като това прави живота на практика невъзможен, подчертава той. 

Достатъчна ли е помощта от ОСП? 

Без финансова помощ земеделието не носи печалба, казва Пилар Матеос, фермер от Испания. Той добавя, че много хранителни продукти се предлагат на твърде ниска цена. 

Матеос смята, че финансовата помощ в рамките на Общата селскостопанска политика има важно значение, но също така критикува„неголемите суми“, които се предоставят на фермерите. Подкрепата е недостатъчна, за да се поддържа добро ниво на живот. 

Любовта към селското стопанство е другият фактор, който може да помогне за поколенческото обновление.

Ериблицано и Матеос споделят страстта си към земеделието и производството на храни. За тях двамата животните, лозята и маслиновите дървета са неизменна част от ландшафта на ежедневния им живот. 

Благодарение на предаността им към селското стопанство, тежката работа ден след ден е малко по-лека. 

земеделие

Харесва ми да бъда на село. Това е начин да съчетавам работата и семейния живот. Често взимам със себе си двете си деца, за да имат пряк контакт с животните, казва Ериблицано. 

Колко важни са кооперативите? 

Те имат основополагащо значение за облекчаване на ежедневния живот, преодоляването на трудностите и кризите в земеделския сектор. 

Кооперативите и фермерските асоциации помагат да се преодолее дефицитът на млади хора в селскостопанския сектор. Предоставят ценна информация за начините, по които може да се получи финансова помощ. 

Земеделският сектор на ЕС се нуждае от млади хора в името на бъдещето, което има нужда от по-устойчиво, здраво и безопасно производство на хранителни продукти.