Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов подписа наредба, с която разрешава безвъзмездното финансиране на първите проекти по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” – по програма Лидер, съобщават от пресцентъра на МЗХ. Подмярката е от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Проектите, получили одобрение са 70. Финансова помощ няма да бъде отпусната за 20 проекта, които не отговарят на различни изисквания – основно на тези по чл. 19 на Наредбата, свързани с документацията по кандидатстване, както и по чл.10 – проекти, които не са получили необходимия минимум от 50 точки по критериите за оценка.

 

Заповед за одобрение/отхвърляне на проектни предложения по под-мярка 431-2