"Най-късно до 1-и Юли ще изплатим субсидиите за площ", съобщи без притеснение вчера земеделският министър Валери Цветанов. Според него все още няма, а и няма да има закъснение в изплащането на земеделските субсидии за обработка на земя.

 

Според експерти в Министерството на земеделието, причината за забавянето в изплащането на субсидиите за обработваеми площи е  липсата на достатъчно служители, които да проверяват дали заявените от стопаните площи реално се обработват. Земеделският министър припомни също, че по препоръка на Европейската сметна палата са спрени плащанията на субсидии за пасища и ливади. Причината е, че фермери са заявявали, че искат да получават субсидии за пасища, а след проверки на служители от областните земеделски служби е установено, че земите са пустеещи.

 

 

© снимка: Трактор.БГ