В Добруджа времето е притихнало, слънцето спряло на небето, а по полетата свистят зърнокомбайните. Жътвата на пшеница е свещенодействие. Не е случаен фактът, че нашите предци са пристъпвали към прибирането на реколтата с молитва и водосвет, за да получат Божията подкрепа.

Не е случайно и пресъздаването днес на всички древни ритуали и запазени обичаи, свързани с бялата жътва. С благословия всички навлизат в житата и започват жъненето на златните класове. 

Защото никой не е по-голям от хляба. А за да стане от зърното хляб, първо са необходими 9 месеца – точно толкова време, колкото се износва един нов живот в утробата на майката. 

През тези 9 месеца стопаните тръпнат от всяка несгода, молят се за дъжд, подхранват, следят за болести, лекуват. За да дойде моментът, в който да почетат зърното на полето като подходят с благодарност към него и хляба, който то носи. 

В Добруджа прибирането на реколтата е наситено с особена атмосфера – на трепет, очакване, радост, тревога, удовлетворение, притеснение.

Цяла палитра, събрана в сърцето на земеделеца. И тъй като площите с пшеница са малко над 1 200 000 дка, всички са на полето почти денонощно.

По официални данни вече са реколтирани почти половината. Добивите надхвърлят 640 кг/дка, което е с 80 кг повече от средните резултати през лятото на 2023 г. 

Може би за да разбере тази тръпка и вълнение, които бялата жътва предизвиква, човек трябва да е газил в безкрайните добруджански полета, да е усетил цвърченето на жътварките и цикадите над узрелите жита, да е виждал тежката мараня над златните ниви, напечени от слънцето, да е усещал свистенето от полюшването на класовете.

Повярвайте, това усещане не се забравя.

Остава в сърцето, в мозъка, в душата. И тогава си даваш сметка, че това е благословия. 

Ако подходим по-рационално и оставим настрани емоциите, то вълнението на земеделските стопани от Добруджа е обяснимо. Площите с пшеница заемат от 40 до 50% в дадено стопанство. Това е основната култура, от която се очакват доходи. Това обаче зависи от много фактори и най-вече от ситуацията на пазара.

От миналата година картината се промени и се наблюдава една обратна пропорционалност – успоредно с нарастването на разходите за производство на зърно от единица площ пада цената на същото това зърно.

Какво ще се случи сега и какви ще бъдат офертите към стопаните у нас, зависи от реколтата в основните страни-производителки.  На този етап фермерите се молят да приберат успешно зърното, което са успели да отгледат през последните 9 месеца. А по усмивките, скрити в изморените им очи, си личи задоволството от по-високия добив. Така жътвата дава своя благослов.