Ще се намаляват субсидии на земеделски стопани, които не спазват изискването за палене на огън на не по-малко от 100 м от горски масиви, припомня Дарик. Това ще е една от възможните санкции, предвидени за нарушението.

Сушата буквално изгаря пшеницата в Добруджа!

Областните дирекции по земеделие в страната вече обявиха началото на пожароопасния сезон за земеделските земи до 31 октомври 2020 г. Огнеборци и военнослужещи в Стара Загора проведоха работно заседение, на което стана ясно, че са готови да посрещнат стихията.

В този период е забранено паленето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и извън тях - слогове и крайпътни ивици, и използването на открити огнеизточници. 

От настъпването на восъчна зрялост на посевите до прибиране на реколтата не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях, както и извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, минаващи през житни площи. 

Земеделските производители трябва да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, както и да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

В момента вървят проверки за изправността на земеделската техника във връзка с предстоящата жътвена кампания. Пътнопочистващите фирми също се готвят за пожароопасния сезон. Косят се сухите треви край пътищата.