В Севлиево бе учередено Сдружение “Българско обединение на развъдни и браншови асоциации на животновъди” (БОРБАЖ). Учредители станаха 11 организации – 6 развъдни и 5 браншови асоциации, съобщиха от асоциациите.

Целите на Сдружението са - да отстоява обединените интереси на животновъдите пред държавни, правителствени и неправитлествени органи и организации, имащи отношение към сектора. Ще изисква от институциите създаване на оптимални условия за развитие на отрасъла – спазване на поетите ангажименти в разписаните параметри и срокове. Ще търси активен диалог и участие при формиране аграрната политика на държавата и при вземането на решения, свързани с отрасъла. Организацията се обяви за демократична и отворена. На учередителното събрание бяха избрани за съпредседатели на сдружението: Христо Друмев – председател на НРАММП и Цветан Цочев – председател на АРКП.