В област Разград птицевъдството става все по-атрактивен бизнес. 27 са птицефермите в региона, които покриват европейските изисквания за хуманно отношение по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. Това съобщи директорът на областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) в Разград Айдън Велиев.
 
 
Той поясни, че към 17 септември 2018 г. по схемата е изплатена държавна помощ на 17 бенефициента, на стойност 2,450 млн. лв.
За държавната помощ, насочена за модернизация на птицефермите, са кандидатствали общо 296 птицевъди от цялата страна, като допустимите за подпомагане са 292. Към момента са изплатени субсидии на 184 от тях на обща стойност 29, 509 млн. лв.
С решение на УС на ДФЗ по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. беше утвърден финансов ресурс от 34, 560 млн. лв.
 
Характерни за региона са големите стопанства, които са окрупнени, благодарение на схемите и мерките на директните плащания, каза Велиев. По думите му, областната дирекция на фонда в Разград подпомага 3 000 земеделски стопани. В заявленията за подпомагане те са декларирали, че обработват 1, 375 млн. дка и отглеждат 28 800 глави животни. За „Кампания 2017“ стопаните са получили общо 67 млн. лв. по всички схеми и мерки на директните плащания.
 
Най-много са тези, които кандидатстват по СЕПП. За „Кампания 2017 г.“ субсидии, в размер на 26, 625 млн. лв., са получили 1 873 бенефициенти, съобщи Велиев. Същият брой земеделски производители са получили и подпомагане по схемата за преразпределително плащане - в размер на 3, 376 млн. лв. и за зелени плащания – близо 16, 705 млн. лв. За сравнение по СЕПП за „Кампания 2017“ са преведени над 713 млн. лв. на 58 073 кандидати от цялата страна.
 
 
В област Разград има значителен брой тютюнопроизводителите, които отглеждат широколистните сортове „Вирджиния“ и „Бърлей“. Те наброяват 1 065 и са получили референтни плащания по схемата ПНДТ в размер на 1,718 млн. лв. Общо за страната по схемата са платени над 84, 471 млн. лв. на 41 323 тютюнопроизводители, каза Велиев.  
 
По схемата за протеинови култури за „Кампания 2017“ са подпомогнати 804 земеделски стопани с общо 1, 022 млн. лв. В схемата са участвали 17 328 стопани в цялата страна, между които се разпределят 29, 960 млн. лв.  
 
По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в област Разград са финансирани 250 фермера, които са получили над 1, 113 млн. лв. За страната по схемата са субсидирани 5 583 бенефициенти, на които са изплатени над 29, 290 млн. лв., каза в заключение директорът на областната дирекция на фонда.
 
Най-много запитвания по време на Деня на отворени врати в ОД на ДФЗ в Разград имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета.