Специализирана кампания за популяризиране на възможностите, чуждия опит и инструментите за финансиране, подпомагащи развитието на туристическата индустрия, с акцент върху земеделието започва в страната, съобщи  изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова.

На конференция днес в Пловдив - Националният борд по туризъм, Националното сдружение на общините в България и Министерството на земеделието и храните ще разпределят парчетата от баницата с европейските парички в областта на туризма и неземеделските дайности по Програмата за развитието на селските райони 2007-2013, която се очаква да стартира символично след около 10 дни, а реално проекти да се приемат през Септември.

Факт е , че сегашните условия по наредбите касаещи туристически, икономически и културни дейности в селата от ПРСР 2007-2013 са написани така, че максимално да бъде ограничен кръгът от бенефициенти до евро-средствата . Основен бенефициент са Общините, на които е дадено правото на 100% субсидия по проектите, но които нямат административния капацитет да реализират проекти за селата си. 

Очакванията на експерти от редица неправителствени организации са свързани с това, че над 100 млн. лв. от ПРСР ще бъдат похарчени за конференции, писане на стратегии, провеждане на семинари и др. приятни мероприятия, от които всъщност хората в селата няма да усетят нищо и животът им няма да се подобри. 

През Февруари т.г., при подписването на споразумение за сътрудничество между НСОРБ, Националния борд по туризъм, в. “Пари” и Банка ДСК, Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм изтъкна че 75 млн. евро от парите по ОП "Регионално развитие"  се предвиждат за реклама и брандинг на туристически продукти и е много важно да бъдат усвоени навреме и в пълния им размер. Карастоянова твърди, че българският туризъм генерира 2,8 млрд. евро приходи в бюджета. По думите й туризмът иска 1,5 % от тези пари като реинвестиция в реклама на България. “Това е правилно, за всяка дестинация се отделя по 1,5 % от общия приход за нейната реклама”, изтъкна тогава Карастоянова.

Националният борд по туризъм беше учреден като сдружение на големите инвеститори в туризма на 3 май 2006 г. в София. Несъгласни с избирането на Поли Карастоянова за председател на НБТ и с апел към обединяването на всички браншови структури в обща организация, Бордът напуснаха членовете на Управителния му съвет Петя Славова, Стефан Шарлопов, Недялка Сандалска, които месец по-късно създадоха Съюз на българската туристическа индустрия (СБТИ). По същите причини банкерката Цветелина Бориславова замрази членството си в Управителния съвет на Борда и не участва в дейността му. Поли Карастоянова влезе в Борда като изпълнителен директор на Българската организация за конгресен туризъм, която се саморазпадна наскоро, защото членовете й се вляха в Столичното конгресно бюро, оглавено от шефа на НДК Христо Друмев.