Още с прибирането на реколтата от пшеница в Добруджа в общественото пространство започнаха изчисленията какви суми ще отделят земеделските стопани за изплащане на ренти. Дали навреме, дали не - залаганията под сурдинка за размера на плащанията започнаха. 

Костадин Костадинов: Има рекордни добиви, но има и рекордни разходи

Припомняме, че в края на 2020 г. собствениците на земя от Добричка област получиха от 30 до 50 лв./дка, в отделни землища по 70 лв./дка. Ниските ренти бяха в резултат на тежкия финансов колапс, породен от сушата и прекъснаха очакванията за поредните плащания от порядъка на 100-120 лв./дка.

От 2014 г. насам средната рента в Добричка област е била над 80 лв./дка, като в отделни години е скачала над 90 лв./дка. За последните 7 години най-високи са били цените за аренда на земя в община Балчик.

Земеделските стопани край морето са изплащали през различните стопански сезони от 93 до 102 лв./дка, посочват статистическите данни. 

С добрата зърнена реколта през това лято бързо дойдоха и новите сметки. Те се правеха повече от собственците на земя, а не от самите фермери. „Ще има известен ръст на рентите в Добруджа, ще бъдат повече от миналогодишните, но все още за точни суми е рано да се говори. Нека да завърши стопанската година и да се видят резултатите“, заяви Костадин Костадинов, председател на НАЗ. По думите на зърнопроизводителя рентата е продукт на печалбата от дадена стопанска година. Няма как още след прибиране на реколтата от есенни култури да се започнат изчисленията. Тепърва предстои в Добруджа да се ожъне слънчогледът и царевицата. 

Няма как да се изплатят високи ренти на всяка цена, а в същото време да стопанството или кооперацията да останат на загуба, посочва още зърнопроизводителят.

Костадин Костадинов: Рентата е продукт на печалбата, а предстои жътвата още култури. Нека се видят резултатите. За нас е важно да приберем продукцията от полето. Не е ли прибрана, не можем да говорим за нищо, няма смисъл.

Производителят допълва: „Станаха много анализаторите и врачките. Нека да си свършим работата докрай, да свърши стопанската година и тогава ще можем да обсъждаме и решаваме“.

На този етап за земеделските стопани е важно да успеят да приберат зърното от всички култури и да направят добра предсеитбената подготовка за есенниците. „Всички чакат на нашите данъци, а те идват от нашия труд“, заяви още зърнопроизводителят.