Документ, който включва три опции относно прилагането на социална условност след 2022 г., бе представен за обсъждане по време на заседание на Специалния комитет по селско стопанство.

Новите насаждения влизат в отделна схема

Европейската комисия (ЕК) не изрази предпочитания към никоя от трите опции, но представи положителните и отрицателните им страни, посочват в последния си бюлетин за ОСП от Министерството на земеделието.

Държавите членки бяха на различно мнение и не успяха да се обединят около едно общо решение. Много от тях, включително и нашата страна не подкрепиха нито един вариант. 

България предложи алтернатива чрез меки мерки като информиране, обучение, консултации. За тяхното прилагане може бъде ангажирана Системата за съвети в земеделието. 

Няколко страни подкрепиха предложението на една делегация за предоставянето на съвети на фермерите в трудовата и социална сфера. Идеята е след 3 години прилагане, да се направи оценка на ефекта. 

Повечето държави членки поискаха допълнителна информация, тъй като има съществени различия между Европейския парламент и Съвета по темата. Но едно е сигурно, Европейският парламент (ЕП) е много настоятелен по отношение на социалната условност и затова работата ще продължи. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg