В Монтанско площите с рапица достигнаха рекордните 65 880 дка. Над половината от тях, или 36 хиляди дка, са във Вълчедръмско. 12 100 дка са в Бойчиновско и в Якимовско - 6400 дка. Макар и трудна за прибиране, маслодайната рапица намира пазар и добитите количества са лесни за реализация. Освен това осигурява сравнително добри доходи, е мнението на стопаните. Повишеният интерес към маслодайната рапица в областта се дължи на производството на биодизел от тази култура, коментират експерти. От декар площ средният добив е около 270 килограма. В област Монтана има всички обективни и субективни условия за добро производство на маслодайната култура.

Освен това цената й на вътрешния и на международния пазар е по-висока от тази на слънчогледа. Добитото рапично семе се изкупува почти веднага. Могат да се получават и евросубсидии не само за обработваема площ, а и за производство на енергийни култури.

Около 80 лв. са разходите на декар. Още 20-25 лв. е рентата. А добивът е около 250 кг на дка и цена от 700 лв./т. Рапицата е атрактивна култура, защото съдържа 45-52% мазнини, почти колкото слънчогледа. Маслото може да се използва за готвене, макар че вкусът е малко специфичен. То е от олеинов тип и затова има силно антиоксидантно действие, използва се в диетичното хранене. От 100 кг рапица се извличат около 50 литра масло.
Експеримент дали рапицата може да извлече тежките метали от почвата са направили в Аграрния университет в Пловдив. Ученият Живко Тодоров защитил докторската си дисертация на тема "Отглеждане на рапица в замърсени райони". Опитите край Асеновградско шосе показали, че ожънатата култура съдържа много олово, цинк и кадмий.

През тази година се очаква в рамките на ЕС Германия и Франция да произведат най-много. Украйна е основен снабдител на Евросъюза. Предполага се, че общността ще внесе около 2,2 милиона тона, което означава, че ще има пазар и за нашите производители на рапица. Нещо повече - заради отсъствието на обмитяване при търговията със страните от ЕС нашата рапица ще получи и по-висока цена.