По-добри добиви от слънчоглед и царевица отчитат земеделските производители в Ловешка област, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч. Със слънчоглед тази година са засети 131 067 декара, а до момента реколтата е събрана от 110 249 декара, или на 84 процента.
 
 
Средният добив е 243 килограма от декар, при 202 килограма от декар за миналата година. Добити са 26 822 тона. Взети са проби, които да покажат качеството на слънчогледа, добавиха от областната дирекция, цитирана от БТА.  
С царевица са засети 105 510 декара, като са реколтирани 16 815 декара, или 16 процента. Отделно от това пропадналите площи са 212 декара. 
 
Иначе средният добив е по-добър в сравнение с миналата годината – 751 килограма от декар, при 567 килоглрма от декар за 2017 г. Добити са 12 631 тона с царевица.
 
Есенната сеитба вече започна в областта. До момента с пшеница са засети 12 100 декара, с ечемик – 150 декара, и със зимна маслодайна рапица – 18 780.
Зърнопроизводителите в Добричкия регион прибират тази есен по-добра реколта от царевица в сравнение с миналата стопанска година.
 
В землището на Добрич производството достигна 910 килограма зърно от декар, а край Генерал Тошево - 870 килограма, съобщават от областната дирекция „Земеделие" за най-високите добиви. След падналите пролетни и летни дъждове комбайните жънат в царевичните масиви в региона средно по 798 килограма от декар при 605 килограма миналата есен.
 
Реколтата вече е прибрана в 60 на сто от общо засетите 1 015 000 декара с царевица. Добричкият регион традиционно е сред големите производители на фуражно зърно в страната.