От 1- ви юни в община Кюстендил ще се приемат молби за разкриване на пунктове за изкупуване на череши. Важно е фирмите да са подготвили удостоверение за актуалното състояние, което да предоставят при тяхното кандидатстване.

 

Дирекция "Икономически дейности", съвместно с кметовете на кметства ще определят местата за изкупуване на черешите, като се спазят изискванията за безопасност на движението, е разпоредил  кметът Петър Паунов със своя запавод по повод предстоящата кампания.


Разрешителното за разкриване на пункт се издава след плащането на такса, в размер на 15,20 лв./ кв. м. на месец.Изкупуването на череши ще става от 09,00- 22, 00 часа, срещу представяне на документ за собственост на имота и/ или документи за правното основание за ползването му.

 

Изкупвателните фирми трябва да предоставят на продаващите череши документ за изкупеното количество, съгласно Закона за счетоводството.

 

Работният ден за бране на череши ще бъде от 08,00- 20,00 часа. При наемането на берачи, собствениците и/ или ползвателите на черешови масиви трябва да осигурят непрекъснато техен представител сред тях, който да ги предвижва от и до изходния пункт, в началото и края на работния ден.


Контрол по спазването на заповедта на кмета се възлага на РУ на полицията в Кюстендил, РД Гранична полиция, ОП "Управление на общинските имоти", съвместно с кметовете на населени места.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!