Тече сеитбата на есенните култури за реколта 2022. Към 7 октомври засетите площи с ръж у нас са се увеличили два пъти спрямо миналогодишните, се отчита в последния оперативен анализ на Земеделското министерство (МЗХГ). При някои култури има известно забавяне в кампанията, в същото време все още се прибират количества слънчоглед и царевица. Ето какво показват данните.

Изкупни цени на млякото

Към отчетния период в зърнените полета са засети 540 ха ръж, което е ръст със близо 165% на годишна база. Повече от миналогодишните са и площите засети с маслодайна рапица – 78 916, което е увеличение с над 31%. При тритикалето ръстът е с 14,2%.

МЗХГ: При пшеницата и ечемика се наблюдава известно забавяне на кампанията.

Засетите количества до 7 октомври са 62 319 (- 31,2%) за първата култура и 6 432 (-48,6%) – за втората.

По оперативни данни в страната са прибрани 1 856,6 хил. тона маслодаен слънчоглед и 2 461,7 хил. тона царевица за зърно. Независимо от по-бавния темп на реколтиране на площите, количествата са съответно с 14,8% и 1,1% над отчетените по същото време на миналата година, вследствие на по-високите добиви от единица площ. Посоченият среден добив от слънчоглед у нас е 239 кг/дка, а от царевицата – 588 кг/дка. И при двете култури ръстът му на годишна база е около 20%.