Националната генбанка за растителни ресурси в България се намира в Института по растителни генетични ресурси “Константин Малаков” в Садово и през тази година тя отбелязва 40 години от своето създаване, споделиха от института пред Агри. БГ.

Велика Стоилкова: За първа година наблюдаваме празни зърнени класове

 

“Националната генбанка е създадена през 1984 г. с частично финансиране от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). В нея се съхраняват над 70 000 образци и е най-голямата растителна генбанка в Югоизточна Европа”, коментира  гл. ас. Иван Алексиев от Института в Садово. 

В генбанката в Садово се намира и третата по големина колекция от видове пшеници, само руската и немската колекция са признати за по-богати от родната българска, уточни той. 
Наличието на подобен богат генетичен ресурс е и предпоставка за нашия селекционен процес с оглед на бъдещите промени в климата, коментира ученият.

В националната генбанка се съхраняват на 2000 вида, които са представени с отделни колекции и се намират на дългосрочно съхранение, при минус 18 градуса, в специално оборудвана зала. Това е т. нар. базова колекция на банката. При тези условия семената запазват жизнеността си без изменение от няколко десетки до сто и повече години.

Втората колекция е работна и тя гарантира безопасно съхранение на семена от три до десет години при 6 градуса.

Обменната колекция пък осигурява материали за свободен обмен с партньори от националната и международната система.

България чрез генбанката в Садово е и петата държава, която е представила образци на различни култури в Международната генбанка в Норвегия, основно местни материали. Там образците се съхраняват в ледник на територия, която е необитаема и не представлява икономически интерес за никоя държава с идеята тези растителни ресурси да бъдат запазени автентични при евентуално радиационно замърсяване в случайна голяма катастрофа, обясни още гл. ас. Алексиев. 

В лабораториите към генбанката се провеждат специфични анализи и дейности свързани със съхранението на растителния генофонд: семеконтролни анализи и подготовка на семената за съхранение, контролни проверки и мониторинг на съхраняваните образци, организиране на свободен обмен в съответствие с международните разпоредби, определяне на сортова идентичност по различни методи.