Липса на търговия и много ниски добиви – това е картината при пролетните култури в Добруджа. Протестите на земеделските производители в цялата страна не спряха прибирането на реколтата. Макар и с намален състав, фермерите жънат по полетата с царевица и слънчоглед. 

Гласувайте: "Прах в очите” ли е предложението за лицензионния режим и квотите от Украйна?

 

Двойно по-ниски са резултатите през тази есен в Добричка област - средно по 156 кг/дка слънчоглед и 270 кг/дка царевица. Това показват последните данни на ОД „Земеделие“.

Пожънати са около 50 % от засетите през пролетта площи със слънчоглед или близо 415 000 дка. Средните добиви са едва 156 кг/дка, докато година по-рано фермерите прибраха в хамбарите средно по 270 кг/дка. Най-високи са резултатите в общините Тервел и Добричка, в които съответно са реколтирани по 200 и 190 кг/дка слънчоглед. Най-ниски са добивите в крайморската община Шабла, в която средните възлизат на едва 88 кг/дка. На част от полетата стопаните отчитат още по-слаби резултати до 50 кг/дка. 

Малко под 4 % са площите с царевица, които стопаните от Добруджа са ожънали до момента. От засетите 979 000 дка вече са прибрани близо 40 000 дка. Средните резултати обаче са изключително ниски – 270 кг/дка при средно 560 кг/дка през миналата есен. Най-високи към момента са резултатите в община Тервел, в която са прибрани по 366 кг/дка царевица. 

Според земеделските стопани основната причина за отчайващите резултати са тежката суша в комбинация с екстремно високи температури в най-критичните моменти от развитието на пролетните култури. Слабите резултати, липсата на търговия и високите разходи по производството обричат редица стопанства на фалит, прогнозират производители от Добруджа.