Нашите кадри са търсени навсякъде извън България. Ние имаме възможността да изведем учениците, да видят как се развива земеделието в страни от Европейския съюз, заяви инж. Тодор Тодоров, директор на ПГ по земеделие "Христо Ботев", гр. Ямбол в ефира на Bloomberg TV.

Ще бъдат ли приоритет младите фермери в новата ОСП?

По думите му навсякъде хората са приятно изненадани от възможностите на българските ученици в селското стопанство и много от тях са получавали официални покани да работят в чужбина след завършване на образованието си. Има много голяма заинтересованост и от страна на учениците към земеделието, споделя наблюденията си инж. Тодоров коментира перспективите за развитие:

Агробизнесът се нуждае от специалисти в трайните насаждения, техническите и зърнено-житните култури.

В ямболската професионална гимназия се обучават 250 ученици, като има и 79 ученици в задочна форма, и 15 ученици в самостоятелна форма на обучение.“Технологиите и дигитализацията значително помагат да се промени селското стопанство, като вече не се изискват дълги години практика за постигането на добри резултати. Добър пример е употребата на GPS системи за образуването на редове за засаждане, коментира директорът и допълва:

Навсякъде в земеделието се прилагат съвременни техники и технологии и се използва все по-малко физически труд, защото работната ръка в България вече не е достатъчна.

Училището се стреми да осигурява условия за обучение, подобни на тези в неговите партньорски организации в агробизнеса. Кандидатства за финансиране и по национални програми,“защото средствата от бюджетите на училищата не стигат за подобряване на материално-техническата база“. С такива средства гимназията модернизира сградата си и се сдобива с модерен трактор, както и със зърнокомбайн втора употреба за образователни цели.

Тодоров коментира, че училището поддържа добра връзка с бизнеса, за да може да произвежда нужните добре подготвени кадри. Учениците често посещават и се запознават с работата на земеделски производители. 

Опитваме се да променим мнението, насадено от нашите баби и дядовци, че селскостопанският труд е унизителен, тежък, че се работи от сутрин до вечер. Това е отживелица“, каза той.

Според него всеки, завършил училището, може веднага да се регистрира като земеделски производител и сравнително лесно да започне да развива свое стопанство, стига да знае към кой отрасъл да се насочи. ПГ по земеделие "Христо Ботев" беше домакин на Националното състезание „Млад фермер“, в което взеха участие 20 ученически отбора от цялата страна, обучаващи се в сферата на селското стопанство.