Наблюдава се оживление в производството на червено месо, добито в кланиците в страната, като увеличението през миналата година е с близо 6% до 81 430 тона кланично тегло.
 
 
За подема свидетелстват статистическите данни за 2017 г., публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Спад има единствено в производството на телешко месо. Добитите количества са с 4.5% по-малко в сравнение с 2016 г. или 747 тона при 782 тона година по-рано. Намалял е съответно и броят на телетата, минали през кланиците – от 5 210 през 2016 г. на 5 010 животни през 2017 г.
 
Съществено са се увеличили юниците и кравите за добив на месо. По този показател ръстът е с 12% до 21 240 животни. Като цяло кланиците са обработили през миналата година с 8% повече говеда в сравнение с предходната година или общо 35 050 животни.
 
Същото увеличение е отчетено и в количеството добито говеждо месо, като през 2017 г. то е достигнало 7 441 тона кланично тегло.
 
 
Повишаването на обемите е безспорно, но стопаните не са единодушни за процесите, които стоят зад него. По-големият брой крави, изпратени в кланиците, може да е свързано със свиване на множество дребни стопанства. Когато се отглеждат до 10 животни, фермерите получават обвързано подпомагане по Наредба № 3, без да представят документи за продаденото мляко.
 
Устойчиво расте добивът на свинско месо у нас – с 4% на годишна база. Броят на свинете, минали през кланиците в страната, се увеличава от 1 032 760 през 2016 г. на 1 065 790 през 2017 г. Съответно произведеното свинско месо достига през миналата година 71 325 тона кланично тегло.
 
 
От всички животни, минали през кланиците миналата година, най-чувствително се увеличава броят на тези от сборната графа „Дребен рогат добитък, биволи, еднокопитни“. При тях увеличението е с 58% до 361 040 животни. С 44% повече е и добитото от тях месо – общо  2 665 тона.