На последната среща неформална среща на аграрните министри, която се проведе в началото на седмицата, председателството предостави на  актуална информация за напредъка на междуинституционалните (тристранни) преговори по пакета за реформа на ОСП и потърси насоки за компромисно предложение относно екологосъобразната архитектура, съобщиха от Европейската комисия. 

Задъхахме ли се от бързане по бъдещите планове?

Основен елемент в компромисното предложение на председателството е увеличаването на сумите, заделени за екосхемите, в сравнение с общия подход на Съвета (постепенно увеличаване, като се започне с 22% през 2023 г. и се достигне до 25% през 2025 г.) и запазването на финансовата гъвкавост (напр. първоначален период на обучение за държавите членки).

Много министри изразиха готовността си да разгледат предложението за увеличаване на заделените суми за екосхемите; някои изразиха загрижеността си, като призоваха председателството да се придържа към общия подход на Съвета и договореното заделяне на 20% за екосхемите.

Всички министри изразиха силното си предпочитание за запазване на гъвкавостта в екологосъобразната архитектура чрез защита на елементи като първоначалния период на обучение и възможността за прехвърляне на средства между стълбовете, така че да се избегне загубата на неизразходвани средства.

По-голямата част от министрите изразиха силната си подкрепа за плана на председателството да приключи преговорите по време на португалското председателство; няколко министри изтъкнаха необходимостта от споразумение, което да включва и трите регламента, съставляващи пакета за реформа на ОСП.

“Достигнахме до обща гледна точка относно екологосъобразната архитектура – отличен показател за ангажимента на Съвета да завърши реформата на ОСП – компромис, който направихме за европейските земеделски стопани и граждани”, каза Мария до Сеу Антунеш, министър на земеделието на Португалия. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg