Вносът на концентрирани млека в България се запазва силен и през 2014-а година. Това сочат предварителните статистически данни на МЗХ. След рекордния внос през 2013-а година на над 50 483 тона, което е ръст с 32,1% спрямо 2012г., то към август 2014 ръстът е с допълнителни 7,7%.

 

Подобно на предходните години, вносът на мляко и млечни продукти през 2013 г. е почти изцяло от държави-членки на ЕС. Доставките от общността са в размер на 111 198 тона - с 19,8% повече в сравнение с 2012 г., реализирани основно от Полша (24 190 тона), Германия (20 186 тона), Гърция (18 161 тона), Румъния (15 640 тона), Унгария (8 003 тона) и Франция (5 179 тона).

 

Общо - внос на мляко и млечни продукти, 2009 – август 2014 г. (тона)

внос на мляко в България

 

Най-значителен дял в структурата на вноса на мляко и млечни продукти през 2013 г. заемат концентрираните и неконцентрираните мляко и сметана – съответно 45,4% и 21,4% от общото количество. Основна част от вноса на тези продукти е предназначен за нуждите на хранително-вкусовата промишленост. Сравнително голям дял формира и вносът на сирена – 15,8% от общото количество.

 

Структура на вноса на мляко и млечни продукти през 2013 г.

внос на млечни суровини

 

През 2013 г. вносът на концентрирани мляко и сметана (тарифен код 0402) нараства с 32,1% спрямо предходната година, до 50 483 тона. Най-значителни са доставките от Гърция (13 810 тона), Полша (11 971 тона), Румъния (7 517 тона) и Германия (6 804 тона). Близо 80% от общото количество, внесено през годината по този тарифен код е сухо мляко - 40 261 тона, с около 33% повече в сравнение с 2012 г., което според МЗХ можело да се обясни с нарастване на производството на продукти на хранително-вкусовата промишленост като сладоледи, шоколади, сладкарски изделия и други. Средната декларирана цена по вноса на сухо мляко през 2013 г. е със 7% по-ниска от тази през 2012 г. (1 881 евро/тон без ДДС и транспортни разходи), главно поради значителния ръст на доставките на по-евтиното обезмаслено сухо мляко.

 

По предварителни данни на НСИ, през периода януари – август 2014 г. в страната са внесени общо 67 041 тона мляко и млечни продукти. Това е с 1,3% по-малко на годишна база, основно поради спад на доставките на неконцентрирани мляко и сметана с над 2 600 тона или 14%. В сравнение със същия период на предходната година, намалява и вносът на заквасени млека, суроватка и масло. Същевременно, вносът на концентрирани мляко и сметана, заемащ най-голям дял от общия внос, нараства със 7,7% на годишна база, благоприятстван от съществено понижение на вносните цени от м. юли 2014 г. През първите осем месеца на 2014 г. са внесени 12 005 тона сирена и извара – с 6,7% повече спрямо същия период на 2013 г., при близо 10% по-висока средна вносна цена от 3 589 евро/тон.

 

Според МЗХ през м. август 2014 г. – първия месец от въвеждане на руската забрана за внос на определени селскостопански продукти от ЕС, не се наблюдава особено увеличение на вноса на млечни продукти в страната, което да може категорично да се определи като резултат от пренасочване на част от европейската продукция, която няма да може да се реализира в Русия, към вътрешния пазар на ЕС, в т. ч. и към България.

 

По предварителни данни, в рамките на м. август 2014 г. са внесени общо 10 454 тона мляко и млечни продукти, което, макар и с около 660 тона повече спрямо предходния месец, е с близо 2 хил. тона по-малко в сравнение с м. август 2013 г.

 

За осемте месеца на 2014 г. вносът на млечни продукти е почти изцяло от ЕС – общо 67 007 тона, като най-големи количества са доставени от Германия (14 585 тона), Румъния (14 874 тона) и Полша (12 301 тона), следвани от Унгария (6 308тона), Гърция (4 090 тона), Нидерландия (3 365 тона) и Франция (3 262 тона). Вносът от трети страни за периода остава ограничен – 34 тона, изцяло сирена, внесени от Обединени арабски емирства (17 тона), Косово (14 тона) и Канада (3 тона).

 

Въпреки че данните за периода януари – август 2014 г. сочат леко изоставане на вноса на мляко и млечни продукти на годишна база, общият внос за цялата 2014г. се очаква да надхвърли нивото от 2013 г. Предвид увеличеното предлагане на мляко и млечни продукти в рамките на ЕС, за което допринася и руското ембарго, до края на 2014 г. и в началото на 2015 г. се очаква известно засилване на вноса в страната и то на по-ниски цени, спрямо тези, наблюдавани в началото на 2014 г.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!