Помощта, която ще получават полупазарните стопанства в новия програмен период се увеличава. Това каза д-р Димитър Вачев от Генерална Дирекция Съвети в земеделието в НССЗ. Той представи на семинар проекта на прдпрограмата за малките стопанства – част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
 
15 хил. евро може да получи една малко стопанство – 10 хил. евро се получават при одобрение на проекта, а останалите 5 хил. евро – след 3 години, когато се изпълни проекта. 
 
Малките стопанства ще могат да кандидатстват и за инвестиции в неземеделски дейности като минималният резмер на помощта ще бъде 5 хил евро, а максималният- 70 хил. евро. 

 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!