През последната седмица през пристанището във Варна са изнесени 58,3 хил. тона пшеница, докато експорт на ечемик и рапица не е осъществен, съобщиха то земеделското министерство. 
 
 
Общият износ на пшеница през порта от началото на пазарната 2017/18 година до 14 януари 2018 г. възлиза на 1 442,3 хил. тона, което е с 10,1% повече спрямо аналогичния период на предходната година. 
 
При ечемика се наблюдава още по-значително увеличение на годишна база – над шест пъти повече изнесени количества, до 88,7 хил. тона, а при рапицата се отчита свиване с 38,3%. 
 
 
По данни на „Пристанище Бургас“ ЕАД, от началото на сезона до момента през порта са преминали 19,7 хил. тона пшеница, което е с около 31% повече спрямо съответния период на предходната година, а износ на ечемик и рапица все още не е отчетен.
 
По предварителни данни на НСИ, обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път, през периода юли – октомври 2017 г. от страната са изнесени 2 755,7 хил. тона пшеница, 225 хил. тона ечемик и 375,6 хил. тона рапица. 
При пшеницата и ечемика се наблюдава съществено увеличение спрямо същия период на предходната година, респективно с 16,6% и 30,7%, докато изнесената рапица е с 19,3% по-малко.