Утвърдено е споразумението между България и Саудитска Арабия за сътрудничество в земеделието. Това реши правителството на заседание на Министерския съвет вчера, 25 април. 
 
 
Споразумението бе подписано през ноември 2017 г. в Рияд. Неговото основно приложение е за сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между българското Министерство на земеделието, храните и горите и Министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия.
 
Документът подпомага въвеждането на нови технологии в земеделието, животновъдството и рибарството, както и участието в изпълнението на съвместни проекти. 
 
Споразумението ще способства за стимулиране на търговията със селскостопански продукти като улесни достъпа до пазара на всяка от страните. Целта е да се насърчат инвестициите в областта на земеделието, животновъдството и рибарството.