Утре 23-и Ноември започва извънредното подпомагане на животновъдите. Подпомагането ще обхване производители на краве мляко, както и земеделските стопани, които отговарят на критериите за подпомагане по четирите извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици, засегнати от кризата в сектора.

 

Включените в списъците производители трябва да подадат заявление по образец в областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица или адрес на управление на юридическите лица в срок от 23 ноември до 4 декември 2015 г.

 

Всеки един производител може да подаде само едно заявление за подпомагане по всяка от схемите:

- Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. с бюджет от 5 447 975 лв.
- Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството с бюджет от 4 470 400 лв.
- Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството с бюджет от 3 082 330 лв.
- Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството с бюджет от 283 280 лв.

 

До 10 декември ще бъдат определени размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно.  ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по одобрените заявления за извънредно подпомагане до края на годината. 

 

 

 
 
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!