Селскостопанска академия ще представи нови научни продукти на Конкурса за иновации на Агра 2016. Един от тях е биометод за възстановяване на почви е една от новости на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016“, която ще се проведе от 24 до 28 февруари в Международен панаир Пловдив. Учените от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия са разработили биометод за възстановяване на почви. Иновацията е алтернатива на познатите начини за регенериране на свлачища, ски писти, кариери, пътни склонове и други. Смес, включваща утайки от пречиствателни станции или от животновъдството и естествени микроорганизми, възобновява хумусния слой, възстановява плодородието и екологичното равновесие. 
 
Сред иновациите от голямо практическо значение, които представя Селскостопанска академия е и уред за улавяне на пчели майки. Той улеснява и ускорява манипулацията, която се извършва при минимален пряк досег с пчелите. Разработката е на Института по животновъдни науки - Костинброд. Тези и други иновативни продукти на ССА ще участват в Конкурса за иновации на „Агра 2016“. 
 
На щандовете на научните структури на Академията посетителите могат да се запознаят с най-новите разработки на учените, да закупят посадъчен материал и семена на автентични български сортове. Учени от всички структури на Академията ще са на разположение за въпроси на бизнеса, фермери и любители земеделци. 
 
В рамките на деловата програма на изложението Селскостопанска академия организира дискусионен форум на тема - “Разширяване на диалога между наука-земеделски бизнес-общество” в три панела:
 
„Науката в отговор на предизвикателствата на земеделския бизнес и обществото“ 
25 февруари 2016г. (четвъртък), в зала 2 на палата 6 от 13.00 - 15.00 часа.
 
„Влияние на сладководната аквакултура върху околната среда и условия за нейното устойчиво развитие” 
25.02.2016 г.(четвъртък), в зала 1 на палата 6 от 13.00 – 17.00 часа. 
„Наука и биопроизводители заедно за успешно биоземеделие“ 
 
26.02.2016 г. (петък). в зала „България“ от 14 часа. 
Събитието организирано съвместно с Българска Асоциация Биопродукти.
 
По време на този форум ще бъде инициирано създаването на технологична платформа по биологично земеделие, обединяваща всички заинтересовани страни (научни, правителствени и неправителствени организации на биопроизводители, преработватели, търговци и потребители.
 
Селскостопанска Академия ще отбележа и Международната година на Бобовите култури на 25.02.2016 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 6, щанд М2-Земеделски музей с презентации и Арт-инсталация, изработена от „еко-арт” художничката Цеца Георгиева под мотото: ”Ние поддържаме растежа, знанието и вдъхновението” Арт- инсталацията. Използвайки въображението си посетителите ще могат да изработят екологични арт произведения от семена и други еко-материали, докато обогатявате знанията си за хранителните ползи от бобовите култури и тяхното значение за устойчивото развитие на земеделието. Ще се срещнете с учени, чиито изследвания са фокусирани върху тези култури и вашата любознателност ще ги провокира да  споделят с Вас любопитни подробности от процеса на поддържане на растежа на семената и знанията