Евродепутатите смятат, че за справянето с нарастващата устойчивост на бактериите към съвременните антибиотици, използването на съществуващите антимикробни лекарства трябва да бъде ограничено. Те настояват за забрана на колективното и превантивно лечение на животни с антибиотици и подкрепят мерки за стимулиране на научните изследвания за откриване на нови лекарства, съобщиха от Европейския парламент.
 
„Световната здравна организация предупреждава, че светът е изправен пред опасността да се потопи в посантибиотична ера, в която устойчивостта срещу антибиотиците ще доведе до все повече и повече жертви на рака. Затова беше време да предприемем енергични мерки и да се захванем с проблема от корена,“ каза докладчикът Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция).
 
Тя добави: „Борбата с устойчивостта срещу антибиотиците трябва да започне от фермите. По-конкретно, ние искаме да забраним чисто превантивната употреба на антибиотици, да ограничим масовото пръскане до някои специфични случаи, да забраним ветеринарната употреба на антибиотици от критично значение за човешката медицина и още повече, да сложим край на продажбата на антибиотици, ваксини и психотропни продукти по интернет. Благодарение на тези мерки ние се надяваме да намалим количествата антибиотици, които попадат в чините на потребителите.“
 
„При все това, ние не трябва да ограничаваме терапевтичния арсенал на ветеринарите. Целта на този регламент е да улесни тяхната работа. От огромна важност е да се окуражи изследователската дейност и иновациите в този сектор,“ завърши тя.
 
Ветеринарните лекарства не трябва в никакъв случай да служат за подобряване на производителността или за да компенсират за лошо стопанисване на животните. Евродепутатите също така настояват за ограничаване на профилактичната употреба на антимикробни лекарства (като превантивна мярка при липса на клинични симптоми на зараза) до отделни животни и само в случай на одобрение от ветеринар.
 
За да се противостои на антимикробната устойчивост, законодателството би дало н Европейската комисия правото да посочва антимикробни лекарства, които да са само за човешка употреба.
 
За да се окуражи научноизследователският напредък в новите антимикробни лекарства, евродепутатите искат въвеждането на стимули, включително по-дълги периоди на защита за техническата документация на новите лекарства, търговска защита на иновативните активни съставки и защита за значителните инвестиции в данни, генерирани за подобряване на съществуващ антимикробен продукт или за оставането му на пазара. В четвъртък евродепутатите също подкрепиха доклада на Клаудиу Чиприан Тънъсеску (С&Д, Румъния), с който се изменя друг закон за подобряване на режима за одобрение на ветеринарни медицински продукти, който трябва да бъде отделен от този за лекарства за хора.