Провеждане на приложни научни изследвания за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда, са основните цели на научната програма „Интелигентно животновъдство“, съобщиха от Тракийския университет (ТрУ) на уебстраницата си. 

Какво ни казахте: Ниските изкупни цени отчайват животновъдите

Висшето училище ще работи по програмата три години, а осигуреният бюджет е 4 500 000 лв. Висшето училище в Стара Загора ще бъде начело на  консорциум от водещи академични институции в България: Аграрен Университет-Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН; Институт по Механика – БАН; Институт по Биология и Имунология на Размножаването "Акад. Кирил Братанов"(ИБИР–БАН); Селскостопанска Академия – ССА.

Част от дейностите на новосъздадения Институт за устойчив преход и развитие и работните пакети на програмата ИНТЕ-ЖИВО ще са взаимосвързани, разясни ректорът на ТрУ доц. Добри Ярков.

„Една от основните мисии на Института е да подпомогне държавата в трансформация на стопанския модел от линейна икономика с много отпадъци към кръгова икономика, биоикономика, нисковъглеродни производства, щадящи околната среда. Целият процес на трансформация на икономическия модел трябва да се извърви чрез социална справедливост, за което Институтът е призван да бъде гарант с това широко участие в него на бизнеса, синдикатите, науката и на местната власт“.

Предвижда се през месец май, закупените от Германия, с цел научно-развойна дейност говеда Галуей, да бъдат настанени на територията на рекултивираните терени край Гълъбово или Раднево. За тяхното отглеждане и наблюдение ще бъдат използвани иновативните методи по Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“.

Новите модели в животновъдството налагат и разкриването на нови специалности, насочени в Агроенергетиката – специалност „Агротроника“ и специалност „Продоволствена сигурност“, обявиха още от ректорското ръководствата на ТрУ и МОН при подписването на споразумението по изпълнението но Научната програма.