Фермер от село Кости, където за първи път това лято се чу за чума по дребните преживни животни, няма да получи обезщетение за умъртвените си 64 кози. 
 
Това стана ясно от решение на Административния съд в Бургас, който е отхвърлил жалбата на стопанина, която е подадена срещу заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните да не му бъде изплатена компенсация.
 
На 29 юни тази година бяха предприети мерки за ликвидиране на чумата по дребните преживни животни в село Кости. Общо 538 животни в 7 животновъдни обекта бяха умъртвени. След ликвидиране на заболяването, започна изплащането на обезщетения на собствениците на убитите животни.
 
Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас обаче установила, че животновъдът от село Кости отглежда 64 кози без задължителната официална идентификация.
 
След като нарушението било констатирано, всички 64 животни били умъртвени. Собственикът на животновъдния обект поискал обезщетение, но то му било отказано заради неспазването на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
Животновъдът обжалвал издадената на 30 август заповед, с която компенсацията му била отказана. Административният съд в Бургас отхвърли жалбата му.